Generalforsamling for Karihaug AS 2018

Generalforsamling for Karihaug AS ble avholdt lørdag den 14. april 2018 kl. 12 - 14 på Karihaug.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Styreleder orienterte om planene og aktivitetene framover og la fram styrets forslag til budsjett. Styret ble enstemmig gjenvalgt.

Innkalling og saksliste
Referat styremøte 28.02.18
Årsmelding 2017
Aktivitetsplan 2018
Årsregnskapsrapport
Budsjett 2018