Generalforsamling for Karihaug AS i 2019

Generalforsamling for Karihaug AS

Generalforsamling for Karihaug AS i 2019 ble avholdt lørdag den 30. mars kl. 12 - 14 på Karihaug . Disse ble valgt til styremedlemmer: 

Per Kristian Fjellvang, Margit Fjellvang (vara), Liv Linvik (vara), Sigurd Aglen (n.leder), Kari Økland, Håkon Økland (leder), Kari Urnes Fagereng, Rakel Viktoria Fjellvang , Monica Holen og Laila Bleikvassli (drift) .

Arbeidsutvalg:

Kari Økland, Kari Urnes Fagereng, Kjell Sandmo og Rakel Viktoria Fjellvang.