Dugnad og annet arbeid på Karihaug

Lørdag 21. oktober ble det gjennomført en dugnad på Karihaug med rydding av tomt til garasje (felling av trær), rydding av fibertrase og rydding av kratt på tomten forøvrig. Løse utvendige kabler ble festet og sikret.  Innvendig ble det ryddet og ommøblert en del.

Fiberkabel er nå lagt fram til inntak på vegg, og vi venter på sammenkobling i begge ender (sveising). Når dette er tilkoblet, vil vi få høghastighets fiberforbindelse til Karihaug. Det er bestilt masse til utfylling av garasjetomt ved parkeringsplassen. Det er meningen at massen skal ligge og sette seg til våren før det blir bygging.